Administratie

Bent u een kleine zelfstandige, freelancer of een zelfstandige zonder personeel (zzp'er) en heeft u geen zin in de administratieve rompslomp. EdL Finance verzorgt uw financiële administratie, uw fiscale aangiftes en/of de jaarrekening. Service, flexibiliteit, tijdige informatie voorziening en duidelijkheid over prijsstelling zijn hierbij de sleutelwoorden.

Neem contact op met EdL Finance voor de voorwaarden.