Projecten

ERP implementaties
Een ERP programma is een software pakket welke bestaat uit diverse kleinere deelprogramma's(modules) die allemaal een specifike taak ondersteunen. Binnen de ERP software worden alle bedrijfsprocessen zodanig met elkaar verbonden, dat alle vergaarde informatie door het hele bedrijf , door iedereen, bruikbaar is. ERP systemen zijn vaak goed geintegreerd waardoor eenmalige opslag van gegevens mogelijk is en met elkaar verbindt. Een succesvol ERP-project kan de productiekosten doen dalen, productietijd verkorten, klantenservice verbeteren, voorraaden verlagen etc. wat kan leiden tot kostenbesparing. Echter dient hiertoe eerst het ERP pakket succesvol geimplementeerd te worden. De interim manager(s) van EdL finance kunnen u ondersteunen bij de implementatie van een nieuw ERP pakket, zodat u in staat bent om u processen te optimaliseren.

Due diligence
Due diligence is het onderzoek dat meestal plaats vindt bij bedrijfsovernames en outsourcing. De overnemende partij zal zich ervan willen overtuigen dat er geen kat in de zak wordt gekocht en daartoe een (uitgebreid) boekenonderzoek laten verrichten. Ook zal onderzocht worden of er geen juridische, fiscale of andere problemen zijn. Door een due diligence onderzoek kan ook de waarde van het over te nemen bedrijf beter worden bepaald.