Financieel Management

De financieel manager of hoofd administratie is verantwoordelijk voor een betrouwbare, volledige vastlegging van de bedrijfsadministratie. Ook de rapportage valt onder het werkgebied van de financieel manager. De financieel manager zorgt voor een goede inrichting van de administratie en administratieve processen. Hij/zij helpt mee bij het opstellen van de maand-, kwartaal- en jaarverslagen, of verzorgt deze zelfstandig. Hij/zij adviseert de controller of de bedrijfsleiding bij financieel-administratieve vragen en problemen.

Administratieve organisatie

Administratieve organisatie (AO) is een vakgebied binnen de informatiekunde/bedrijfsleer. Het houdt zich bezig met het functioneren van de organisatie, de informatie die hieruit voortkomt en het complex van maatregelen om het functioneren en informeren naar wens te laten verlopen. Voor een deugdelijke AO is het van belang om een juiste financiele verantwoording te kunnen afleggen en daardoor een goedkeurende accountantsverklaring te verkrijgen. AO wordt ook wel gekarakteriseed door de 6 W's:
Wie(functionaris) mag Wat(welke gegevens), Waarom, Wanneer en Waarmee(met welke hulpmiddelen) bewerken en Waarheen gaan die gegevens. Het begrip bewerken mag ruim worden geinterpreteerd. Belangrijke controle items zijn hierbij juistheid, volledigheid en tijdigheid van informatie.

De controller(s) van EdL Finance kunnen u van dienst zijn met het opzetten van een AO handboek of ondersteuning bieden bij het optimaliseren van uw administratieve organisatie.

Interne controle

Interne controle is het proces dat gericht is op het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid omtrent het bereiken van doelstellingen op het gebied van:
  • De effictiviteit en efficiency van de bedrijfsprocessen
  • De betrouwbaarheid van de financiele informatievoorziening
  • de naleving van relevante wet- en regelgeving, beleidsrichtlijnen en procedures
  • het bewaken van acitva of waarden
De controller(s) van EdL Finance kunnen voor u het proces van Interne Controle onder de loep nemen. Ook zijn wij in staat om een interne audit voor u te verzorgen.